رویه های بازگرداندن کالا

در چه شرایطی می توانم کالای خود را بازگردانم؟